trailxperience veluwezoom
 

We hebben ons privacybeleid aangepast, zodat duidelijk is hoe we met uw privacy en persoonsgegevens omgaan. Het vernieuwde privacy statement kunt u hier vinden. Hierin beschrijven we duidelijk en gedetailleerd welke persoonsgegevens we verwerken en waarom, hoe lang we persoonsgegevens bewaren, wat uw rechten zijn, op welke manier u die rechten kunt uitoefenen en over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf 25 mei 2018 de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Ook wij hebben ervoor gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving.Privacy statement

Wie zijn wij?
De TrailXperience, in de volksmond ook wel eens TrailXperience Veluwezoom genoemd, is opgezet door Dorethea Bil. TrailXperience Veluwezoom staat voor hardlopen in balans met de omgeving en jezelf vanuit flexibiliteit, souplesse en ontspanning in combinatie met een sterke loophouding, krachtige ademhaling en milde focus. Bij de TrailXperience kunnen hardlopers terecht die trainingen willen volgen op het gebied van trailen en canitrailen vanuit soeplesse, balans en ontspanning.


Wij gaan daarbij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment, dat u deze invult via o.a. het programma fitmanager  en andere registratie- en aanmeldformulieren voor de trailevenementen die door de TrailXperience wordten georganiseerd.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens bij: 
- Informatie verzoeken via het contactformulier;
- Aanmelden voor de wekelijkse traingen via de Fitmanager;
- Aanmelden voor de trailevenementen die we organiseren.
 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
U bent zelfverantwoordelijk voor juistheid van de gegevens die u verstrekt. Tevens bent u ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens bij wijzigingen. Een foto gemaakt tijdens een evenement en/of training worden door ons ook gezien als een persoonsgegeven en vallen daarbij dus onder deze privacy statement.
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens voor o.a. de wekelijkse nieuwsbrief en/of diverse trailevenementen: 
- Naam;
- Emailadres;
- Telefoonnummer.


Foto’s worden tijdens de wekelijkse trainingen en bij evenementen gemaakt en in de groepsapp, op facebook of een speciaal daarvoor opgezet fotoalbum met elkaar gedeeld als weergave van de training of het evenement. Deze foto’s zullen nooit voor commerciële reclame doeleinden gebruikt worden tenzij daar expliciet toestemming voor is gevraagd van de betreffende personen op de foto.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw gegevens verwijderen wij op uw verzoek als u schriftelijk aangeeft geen nieuwsbrief of andere informatie van ons te willen ontvangen.  Mocht u verder niets hebben aangegeven en bent u gedurende 3 jaar bij geen enkele van de door de TrailXperience georganiseerde activiteiten aanwezig geweest, zullen we uw persoonsgegevens vernietigen.

Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door de TrailXperience worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. TrailXperience behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@trailxperience.nl

Vragen
Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact met ons op.

Kwetsbaarheden
Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden kunt u contact opnemen via info@trailxprience.nl.
Privacy Statement