klein zwitserland trail
 
 

In de gloriedagen van Landgoed Beekhuizen leidde een 2,5 kilometer lang spiraalvormig pad naar de top (60m). Dit wordt ook wel een serpentine- of slakkenheuvel genoemd. Onderweg boden 16 zichtlijnen uitzicht op de omgeving en het IJsseldal. Tegenwoordig kun je lang niet meer zo ver kijken, door het opgegroeide bos en bebouwing. Wel heeft Natuurmonumenten de Keienberg onlangs weer in oude luister hersteld. De rechte paden naar omhoog die door het vele sleetje rijden zijn uitgehold, werden voorzien van nieuwe trappen.

Net als in de tijd van Van Spaen kun je hier verborgen symbolen en betekenissen ontdekken. Ze verwijzen naar de natuurbeleving uit de Romantiek. Het ontstijgen van het alledaagse, werken aan verbetering van jezelf. 

De gebogen vorm van de huidige zitplaats is geïnspireerd op een muziekteken, de ‘fermate’. Oftewel: rustmoment. De rechthoekige uitsparingen in het metaal corresponderen met de eerste noten van Beethovens ‘vijfde symfonie’. Hij was een tijdgenoot van Van Spaen en waarschijnlijk net zoals hij lid van de Vrijmetselarij. In de stenen rondom vind je de tekst: PER ASPERA AD ASTRA. ‘Door de moeilijkheden naar de sterren’. 
Over deze plek schreef in die tijd de dichter E.M. Post:
“ In ‘t ruischend lommer dezer olmen,
Waar stille rust het hart vleit.
Verdwijnen, vrij van angst en zorgen,
Mijn dagen in tevredenheid.”

 

De Keienberg

23 maart 2015