klein zwitserland trail
 
 

Waarom heet dit evenemenent Klein Zwitserland Trail?
De naam Klein Zwitserland Trail is niet een toevallig gekozen naam.
De naam Klein Zwitserland kent z’n oorsprong in de 18de eeuw in de tijd van
Johan Frederik Willem baron van Spaen, heer van Biljoen, Ringe(le)nberg en
Rozande; eigenaar van de landgoederen Biljoen en Beekhuizen.


Landgoed Beekhuizen; Gelders Arcadia; Klein Zwitserland

Vanaf 1774 ontstond onder leiding van baron Van Spaen een park in een voor die
tijd ongewone landschapsstijl. Geïnspireerd door zijn Grand Tour door landen als
Zwitserland, Italië en Oostenrijk werd het van grote natuurlijke hoogteverschillen
voorziene terrein 'Beekhuizen', dat tot die tijd met heide begroeid was, met dennen
ingeplant, voorzien van vijvers en watervallen met rotspartijen en mooie kijkje om bij weg te dromen. Zijn zelf gecreëerde lustoord, zijn Gelders Arcadia, zijn “ Klein Zwitserland” wilde baron Van Spaen vol trots laten zien aan Jan en alleman. Op 29 augustus 1790 werden de hekken van Klein Zwitserland officieel geopend voor het grote publiek.   Ook stippelde hij een special route uit die langs de mooiste plekjes en vergezichten leidde waar hij bordjes plaatste met citaten van klassieke dichters zoals Virgillius, Horatius, Florian en Rousseau.


De opzet van de 18de-eeuwse "Arcadische" landschappelijke aanleg met wandelingen en waterlopen, de Beekhuizense beek met haar vijvers en cascades, de diverse zichtassen, het open weidegebied als overgangszone tussen Biljoen en Beekhuizen, het open terrein ten westen van Biljoen, de oudere formele hoofdstructuur van lanen, tracés en waterlopen rondom het kasteel en de invulling met een vroeg-landschappelijke aanleg, de vijverpartij tussen Biljoen en Overhagen, zijn bewaard gebleven.


Herstelplan Landgoed Beekhuizen
Vanaf 2011 is Natuurmonumenten begonnen met een groot herstelplan van Landgoed Beekhuizen. Er is voor gekozen om de oude elementen van het Klein Zwitserland van baron Van Spaen als uitgangspunt te nemen voor een inrichting van het landgoed die goed bij de huidige tijd past. Er wordt naar gestreefd de sfeer van vroeger tijden terug te brengen.

Enkele highlights:
- het in ere herstellen van het spiraalpad op de Keijenberg,
- het verbeteren van het aanzicht rondom de vijver waaronder het opknappen van de omgeving van de waterval,
- het beter herkenbaar en meer beleefbaar maken van de oude zogenaamde heuvelenroute over de Ossenberg, de Kamerdalscheberg tot aan het Amphitheater – met hersteld uitzichtspunt – nabij de begraafplaats Heiderust.

Naast deze grote ingrepen om de cultuurhistorie weer tot leven te brengen, zijn er ook kleinere ingrepen, zoals het herstel van de ijskelder en de schietbaan en de aanleg van vlinder- en picknickweitjes.

Donatie vlinderweitjes op landgoed Beekhuizen
En omdat de trailers tijdens de Klein Zwitserland Trail mogen genieten van al dat moois op landgoed Beekhuizen, willen wij van de organisatie ook wat terugdoen voor de natuur in Beekhuizen in de vorm van een donatie per deelnemer voor de vlinderweitjes, zodat we de komende jaren de trail mogen lopen onder begeleiding van duizenden kleurige vlinders. 


Stuwwallen
Niet alleen door de voorliefde van Van Spaen maar ook vanwege de heuvelachtige omgeving werd Beekhuizen ‘Klein Zwitserland’ genoemd. Dit heuvelachtige landschap, waar loofbomen worden afgewisseld met naaldbomen, herinnert ook aan de laatste twee ijstijden, ongeveer 200.000 jaar geleden. Eerst schoof het oprukkende ijspakket vanuit Scandinavië complete landmassa’s voor zich uit waardoor deze stuwwallen werden geboetseerd. Na het ijs kregen smeltwater en wind vrij spel. Het landschap werd uitgesleten en raakte bedekt met zand. Daarbij is het grofste zand terechtgekomen op de toppen en hellingen waar het het hardst waait. In de luwten vielen juist de fijnste bodemdeeltjes, waardoor hier de vruchtbare lössbodem kon ontstaan. 


Hotel Beekhuizen
Op het landgoed werd door de baron van Spaen van Biljoen langs de Beekhuizensebeek in 1844 een groot gebouw gesticht bestemd voor logement; Hotel Beekhuizen gebouwd in Zwitserse chaletstijl. Hier verbleven diverse bekende personen, waaronder Koningin-moeder Emma van Waldeck-Pyrmont en dichter-dominee Francois Haverschmidt die hier in de zomer van 1870 verbleef en daarover de dichtbundel souvenir Beekhuizen schreef. Het hotel is in 1980 door brand verwoest en in 1985 afgebroken. Er waren  plannen anno 2012 voor herbouw, maar het is nog niet duidelijk hoe het er in de toekomst uit gaat zien.


Schietbaan
In de Franse tijd werd ten zuiden van de grote vijver op Beekhuizen een schietbaan aangelegd, die nog goed in het terrein waarneembaar is. Haaks op de beek zie je twee wallen die samen de lange schietbaan van ongeveer 250 meter vormde waar de politie en de leden van de Velpsche Schuttersvereniging konden leren schieten.

Een stukje historie

Copyright © 2015 All Rights Reserved

voordelen

start2trailrun

©Trailrun Xperience

klein zwitserland trail

agenda

partners  

SPONSORS KZT  

Voordelen.htmlFotos.htmlPartners.htmlSponsors_KZT_2016.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5shapeimage_8_link_6