CANITRAIL NEDERLAND

 
BASISREGELS CANITRAILEN

Canitrailen is in Nederland een nog jonge sport waarbij honden aangelijnd met hun baasje langere afstanden door de natuur hardlopen. Canitrailen is te vergelijken met endurance in de paardensport waarbij honden een route variërend van 10 km tot maximaal 50 km afleggen. Uithoudingsvermogen, samenwerking, vertrouwen en verzorging zijn de sleutelwoorden tijdens alle canitrails.


Veterinaire keuring - Bij endurance worden de paarden vooraf aan de start, tijdens de wedstrijd en na afloop door dierenartsen gekeurd.  Aangezien het canitrailen in Nederland nog in de kinderschoenen staat, is Canitrail Nederland op zoek naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, eigen verantwoordelijkheid en mede-verantwoordelijkheid waarbij het welzijn van de hond voorop staat.
-
Start: Voor de langere afstanden willen we zeker weten dat de hond deze afstand fysiek gezien aan zou kunnen. We vragen de baasjes om of een gezondheidsverklaring van de eigen dierenarts mee te nemen of we hebben een veterinaire keuring voorafgaand aan de start. Pas wanneer de dierenarts goedkeuring heeft gegeven, mag de combinatie starten aan de canitrail.
-
Verzorgingsposten: Onderweg wordt de honden bij alle bemande verzorginsposten een rusttijd gegund. Hier kunnen ze afkoelen en de tijd nemen om voldoende te drinken om uitdroging te voorkomen. Ook de baasjes nemen hier de tijd om wat te eten en drinken om topfit door te kunnen gaan. Hoe lang je daarvoor nodig hebt is de verantwoordelijkheid van de baas. Op deze verzorgingsposten liggen altijd dekens om te voorkomen dat jullie teveel afkoelen.


Deelname leeftijd hond – Deelnemen aan de evenementen van Canitrail Nederland kan als je als deelnemer in ieder geval de af te leggen afstand kunt hardlopen. Honden zijn er in alle soorten en maten. Een strikte leeftijdsgrens voor deelname aan langere afstanden is vaak een kwestie van maatwerk. Onderstaande indicatie is dan ook een richtlijn:
Voor afstanden onder de 10 km dient de hond minimaal 1,5 jaar te zijn.
Voor afstanden tussen de 10 km en 20 km dient de hond minimaal 2 jaar te zijn.
Voor afstanden van de 20 km en hoger dient de hond minmaal 2,5 jaar  te zijn.
Bij het afhalen van het startbewijs voor de Natte Neuzen Trail laat de deelnemer het hondenpaspoort aan de organisatie zien, zodat de leeftijd van de hond gecontroleerd kan worden.  Uitzonderingen op bovenstaande richtlijnen zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie.


Materiaal – Om prettig en veilig handsfree te kunnen canitrailen is een goed passend harnas/tuig met verende lijn voor de hond en een heupgordel voor de trailer verplicht. Het is verboden om te canitrailen met een slipketting of prikband, omdat dit ten koste gaat van de sportieve respectvolle relatie tussen baas en hond.

Voor de veiligheid is het wenselijk om op goede trailschoenen te lopen waardoor je in de natuur op de vaak gladde en modderige ondergrond voldoende grip hebt. Ga voor een goed advies naar de betere hardloopspeciaalzaken.


Aanlijnen - Tijdens de evenementen van Canitrail Nederland is het verplicht om de hond aangelijnd te hebben. Wordt door de organisatie onderweg of achteraf geconstateerd dat de hond niet aangelijnd meeloopt, dan wordt verdere deelname aan overige Natte Neuzen Trails geweigerd. Wij zullen hier streng in optreden, omdat we als organisatie door dit gedrag het risico lopen onze vergunning voor de Natte Neuzen Trails te verliezen. 

Lopen met 2 honden – Indien je met een tweespan loopt dan zorg je ervoor dat de honden met elkaar zijn verbonden door een splitlijn of neklijn, waardoor de spanwijdte maximaal 80 centimter tot 1 meter bedraagt.


Hydratatie – Tijdens de evenementen van Canitrail Nederland zorg je als deelnemer er zelf voor dat je voldoende water bij je hebt om zowel je hond als jezelf tijdens de af te leggen afstand te kunnen hydrateren. Onderweg zorgt de organisatie voor voldoende waterpunten om je eigen voorraad aan te kunnen vullen, omdat er niet altijd voldoende natuurlijke waterbronnen te vinden zijn.


Welzijn van de hond – Het welzijn van de hond gaat altijd voor. Indien je merkt dat de hond vermoeid of verhit raakt, dan las je een rustpauze in. Het liefst al voordat de hond tekenen vertoont. De organisatie en vrijwilligers zullen hier ook op toezien. 

Leenhond – Canitrailen doe je over langere afstanden en dat vraagt van baas en hond een goed teamwork waarbij de baas de signalen van de hond goed kan lezen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het welzijn van de hond en dient ook bijtijds in te grijpen als de hond aangeeft dorst te hebben of moe te zijn.  Ben je als trailer al goed ingespeeld op je ‘leenhond’ dan kan de eigenaar schriftelijk toestemming geven. Deze schriftelijke toestemming laat je met het hondenpaspoort zien bij het ophalen van je startbewijs.

Leave nothing but your footprints – Canitrailers streven ernaar om het natuurgebied waar ze lopen te gebruiken zonder het gebied en de dieren die er wonen onnodig te belasten. Daarom neem je altijd je eigen afval mee. Het is onacceptabel voor iedere canitrailer om gelletjes, papierwikkels van snoepjes en repen, banaanschillen, snoepzakjes, drinkbekers, waterflesjes e.d. achter te laten in de natuur. Afval is in principe alles wat niet in de natuur groeit !

Wees hoffelijk en geef elkaar de ruimte - Canitrailers zijn vriendelijk, hebben respect voor de natuur en houden rekening met andere gebruikers zoals wandelaars, fietsers en ruiters. Het gaat tenslotte niet om de tijd en prestatie, maar om de belevenis onderweg. De toekomst van volgende canitrailevenementen hangt van jullie af. Even wat tips voor onderweg:


* Tijdens het trailen is het vaak op de meer smalle single-tracks de vraag wie er nu voorrang heeft. De langzamere loper geeft altijd voorrang aan de snellere hardloper. De snelle loper geeft voorrang aan de snellere mountainbikers. Het paard heeft op iedereen voorrang, omdat een paard onverwacht kan reageren en daardoor een gevaar kan zijn voor zichzelf en anderen.

* Een andere hoofdregel is dat de loper die bergafwaarts loopt voorrang heeft op de hardloper die de heuvel omhoog gaat. Tot stoppen komen is voor een loper die bergafwaarts gaat lastiger als voor iemand die bergopwaarts gaat.

* De canitrailer die wil inhalen en voor wie ruimte gemaakt wordt zegt “ Dank je” of maakt op een andere manier kenbaar dat het gewaardeerd wordt dat de ander hem of haar voor laat gaan. 

* Als een canitrailer je van achteren nadert, wees dan zo attent om te vragen of hij of zij zou willen passeren en maak vervolgens ruimte om in te kunnen halen. Als je als canitrailer een ander nadert, laat dan weten dat je wil inhalen zodat de ander rechts van het pad kan gaan lopen. Passeer links terwijl je roept “links” en bedank degene voor zijn of haar hoffelijkheid.
De deelnemer die ingehaald wordt dient ruimte te maken aan de linkerkant en houdt zijn hond kort. Bij mogelijke agressie moet de ingehaalde deelnemer zelfs even stoppen om de inhalende deelnemer niet te hinderen. Ook de inhalende deelnemer moet zijn hond indien nodig kort bij zich houden.


* Zie je onderweg een canitrailer in nood, dan word je geacht hem of haar te helpen. Je loopt nooit door.

* Loop je over een single-track op kop van een groepje canitrailers dan is het gepast om de trailers achter je te waarschuwen voor de gevaren zoals kuilen, losse rotsen, boomstronkjes, zwiepende takken en dergelijke omdat het in colonne lopen meer risico’s met zich meebrengt als dat je alleen loopt. Het wordt zeer op prijs gesteld als je niet alleen met je eigen veiligheid maar ook met die van anderen rekening houdt.


* Loop je tijdens je trails door beschermde gebieden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of Geldersch Landschap dan heb je respect voor de regels die zij opgesteld hebben, zodat we nog lang kunnen genieten van de kwetsbare natuur.

- Je mag trailen tussen zonsopgang en zonsondergang, tenzij er toestemming gegeven is voor een nachtelijk trailavontuur.

- Je loopt op bestaande bos-ruiter-mtb paden om flora en fauna zo min mogelijk te verstoren. Maak geen eigen paadjes waar ze niet zijn. Dat daar geen pad is, is niet zomaar…daar is een reden voor.

* Oog in oog met wild?

Dieren kunnen onvoorspelbaar reageren op bezoekers en als je oog in oog staat met wilde dieren, wat moet je dan wel of niet doen:

- Hou voldoende afstand, minimaal 25 meter

- Blijf rustig en wandel langzaam weg

- Doorkruis nooit een kudde of een groep paarden

- Laat de dieren met rust, voer en aai ze niet.


Verantwoordelijkheid bij schade -  Deelname geschiedt voor eigen risico. TrailXperience Veluwezoom, waarvan Canitrail Nederland een onderdeel is, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden. Bij schade veroorzaakt door de hond blijft de eigenaar van de hond aansprakelijk.


NB: Bij deelname aan de Natte Neuzen Trails ben je bekend met het Reglement Deelname van de TrailXperience Veluwezoom ( de organisator van alle trailevenementen):
http://www.trailxperience.nl/Veluwezoom/Reglement.html